Sample module in position -stick-lefttop-

Sample module in position -stickrightmiddle-

commercial business

 

در این بخش درخواست کنندگان خدمات تجاری سازی در محورهای:

 •      مشاوره تجاری سازی
 •      استاندارد سازی

خدمات تجاری سازی با استفاده از اساتید دانشگاهی و مجربین این حوزه در محورهای زیر ارائه می گردد؛    

 • مشاوره تامین تکنولوژی  

 • خدمات مشاوره حقوقی در زمینه مدیریت دارایی های فکری و حقوقی انتقال تکنولوژی

 • مشاوره امکان سنجی اجرای پروژه های تکنولوژی

 • مشاوره تهیه طرح تجاری

 • مشاوره سرمایه گذاری تکنولوژی

 • مشاوره در زمینه های مالکیت فکری ، ثبت اختراع و ثبت علائم تجاری

 • مشاوره ارزش گذاری تکنولوژی

 • مشاوره تجاری سازی به صاحبان ایده و تکنولوژی های جدید

 • کمک به فرآیند انتقال و بکار گیری تکنولوژی

 • کمک به اخذ استانداردها و مجوزها

 • انجام خدمات مالی و حقوقی شرکتها

 • کمک به دریافت تسهیلات

 • برگزاری نشستهای مشترک با سرمایه گذاران و مشتریان

 • ثبت اختراع

   

  در صورتیکه شما درخواست مشاوره تجاری سازی موارد فوق و انجام پروژه‌های مربوطه رادارید؛ لطفا «مشاوره بازرگانی»را انتخاب نمایید.

Go to top